Kaztransservice Shipping Container Owner (KTZU)

Container Owner Registered by Bureau International des Containers

Registrar

Bureau International des Containers (B.I.C)

Owner Code

KTZU

Company

Kaztransservice

Country

Republic Of Kazakstan

City

Astana

Address

63 A, Zhubanova Street

Zip

473000

Phone

+7 3172 58 03 1

Fax

+7 3172 58 03

e-mail

kts_ktzu@kepter.kz