Btt Bahntank Transport Gmbh Shipping Container Owner (BTTU)

Container Owner Registered by Bureau International des Containers

Registrar

Bureau International des Containers (B.I.C)

Owner Code

BTTU

Company

Btt Bahntank Transport Gmbh

Country

Germany

City

Mainz

Address

Rheinstrasse 2 A

Zip

DE 55116

Phone

49 61 31 1573 7

Fax

49 61 31 1573 8

e-mail

frank.bolte@btt-gmbh.de